Aktuality

29.1.2019
Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K. Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2018, 54(2), 171-197.  Dostupné z: doi: 10.13060/00380288.2018.54.2.398.
28.1.2019
Křížková, A., Hašková, H., Pospíšilová, K. Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, 19(2), 102-134. Dostupné z: doi: 10.13060/25706578.2018.19.2.428 Abstrakt:
27.1.2019
Číslo 2/2018  je zaměřené na téma Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.
17.4.2018
Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender. 2018. „Women's Entrepreneurial Realities in the Czech Republic and the United States: Gender Gaps, Racial/Ethnic Disadvantages, and Emancipatory Potential.“ Pp. xx in Yousafzai, S., Lindgreen, A., Saeed, S., Henry, C. and A. Fayolle (eds.). Women's Entrepreneurship: Going beyond the Gender-Neutral Approach. New York: Routledge.
17.4.2018
Pospíšilová, Marie. 2018. „Cultural repertoires of the division of labour market and family responsibilities between Slovak entrepreneurial couples and their gendered nature.“ Pp. 76-97 in Hytti, U., Blackburn, R. and S. Tegtmeier (eds.). The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 
13.4.2018
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. Poskytovatel: Grantová agentura ČR Doba řešení projektu: 2015–2017
21.11.2017
Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.  uspořádalo konferenci: Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností v pondělí 11. prosince 2017 od 9.30 do 15.30 hodin, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.    
19.1.2017
Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2017. "Precarious work and care responsibilities in the economic crisis." European Journal of Industrial Relations.  http://dx.doi.org/10.1177/0959680116672279
10.12.2016
V časopise International Journal of Gender and Entrepreneurship vyšel článek autorek: Jurik, N.; Křížková, Alena; Pospíšilová, Marie. 2016. Czech copreneur orientations to business and family responsibilities: A mixed embeddedness perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship 8 (3): 307-326 Abstrakt článku je ke stažení zde:
10.10.2016
Hašková, Hana. 2016. "Od výzkumu žen na trhu práce k feministické analýze genderovanosti organizací." Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 103-106. Pdf zprávy k dispozici na www.genderonline.cz

Stránky