Aktuality

12.7.2019
Jurik, N., Křížková, A., Pospíšilová, M., Cavender, G. Blending, credit, context: Doing business, family and gender in Czech and US copreneurships. International Small Business Journal. 2019, 37(4), 317-342. ISSN 0266-2426. Dostupné z: doi: 10.1177/0266242618825260.
12.6.2019
Křížková, A., Pospíšilová, K., Maříková, H., Marková Volejníčková, R. Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů. 1. Praha: MPSV, 2018. ISBN 978-80-7421-162-1. Dostupné z: http://www.rovnaodmena.cz/?page_id=1298
29.1.2019
Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K. Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2018, 54(2), 171-197.  Dostupné z: doi: 10.13060/00380288.2018.54.2.398.
29.1.2019
Formánková, L., Lopatková, M. Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, 19(2), 135-162.  Dostupné z: doi: 10.13060/25706578.2018.19.2.429
28.1.2019
Křížková, A., Hašková, H., Pospíšilová, K. Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, 19(2), 102-134. Dostupné z: doi: 10.13060/25706578.2018.19.2.428 Abstrakt:
27.1.2019
Číslo 2/2018  je zaměřené na téma Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností.
17.4.2018
Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender. 2018. „Women's Entrepreneurial Realities in the Czech Republic and the United States: Gender Gaps, Racial/Ethnic Disadvantages, and Emancipatory Potential.“ Pp. xx in Yousafzai, S., Lindgreen, A., Saeed, S., Henry, C. and A. Fayolle (eds.). Women's Entrepreneurship: Going beyond the Gender-Neutral Approach. New York: Routledge.
17.4.2018
Pospíšilová, Marie. 2018. „Cultural repertoires of the division of labour market and family responsibilities between Slovak entrepreneurial couples and their gendered nature.“ Pp. 76-97 in Hytti, U., Blackburn, R. and S. Tegtmeier (eds.). The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 
13.4.2018
Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. Poskytovatel: Grantová agentura ČR Doba řešení projektu: 2015–2017
21.11.2017
Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.  uspořádalo konferenci: Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností v pondělí 11. prosince 2017 od 9.30 do 15.30 hodin, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.    

Stránky