Aktuality

20.12.2015
V časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum vyšla zpráva z konference Feministické ekonomie v Berlíně: Křížková, A. 2015. „Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (2): 102-103. Více na: www.genderonline.cz
6.9.2015
Prezentace na European Sociological Association (ESA) konferenci 22. – 25. 8. 2015: Intersekcionální perspektiva v analýze dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství)

Stránky