Aktuality

19.1.2017
Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2017. "Precarious work and care responsibilities in the economic crisis." European Journal of Industrial Relations.  http://dx.doi.org/10.1177/0959680116672279
10.12.2016
V časopise International Journal of Gender and Entrepreneurship vyšel článek autorek: Jurik, N.; Křížková, Alena; Pospíšilová, Marie. 2016. Czech copreneur orientations to business and family responsibilities: A mixed embeddedness perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship 8 (3): 307-326 Abstrakt článku je ke stažení zde:
10.10.2016
Hašková, Hana. 2016. "Od výzkumu žen na trhu práce k feministické analýze genderovanosti organizací." Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 103-106. Pdf zprávy k dispozici na www.genderonline.cz
5.10.2016
Hašková, Hana, Uhde, Zuzana. 2016. "Czech Women’s NGOs: Women’s Voices and Claims in the Public Sphere." Pp. 126-143 in Jusová, I.; Šiklová, J. (eds.). Czech feminisms. Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington: Indiana University Press.
5.10.2016
 Vyšel článek autorů: Hašková, Hana; Saxonberg, S. 2016. "The Revenge of History – The Institutional Roots of Post-Communist Family Policy in the Czech Republic, Hungary and Poland." Social Policy & Administration 50 (5): 559-579. Abstrakt článku je ke stažení zde.
3.10.2016
Formánková, Lenka, Alena Křížková. 2015. „Love Will Keep Us Apart? Understanding Living Apart Together Partnerships in the Post-state-socialist Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 993 - 1022, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.6.226
20.12.2015
V časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum vyšla zpráva z konference Feministické ekonomie v Berlíně: Křížková, A. 2015. „Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (2): 102-103. Více na: www.genderonline.cz
6.9.2015
Prezentace na European Sociological Association (ESA) konferenci 22. – 25. 8. 2015: Intersekcionální perspektiva v analýze dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství)

Stránky