Výstupy

 • Jurik, N., Křížková, A., Pospíšilová, M., Cavender, G. Blending, credit, context: Doing business, family and gender in Czech and US copreneurships. International Small Business Journal. 2019, 37(4), 317-342. ISSN 0266-2426.  doi: 10.1177/0266242618825260. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0266242618825260
 • Křížková, A., Pospíšilová, K., Maříková, H., Marková Volejníčková, R. Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů. 1. Praha: MPSV, 2018. ISBN 978-80-7421-162-1. Dostupné z: http://www.rovnaodmena.cz/?page_id=1298
 • Křížková, A. Rubikova kostka jako metafora pro intersekcionální přístup. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, 19(2), 189-193. ISSN 2570-6578.
 • Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K. 2018. Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54(2), 171-197. http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2018.54.2.398.
 • monotematické číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research č. 2/2018 s názvem Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností. Dostupné z webu genderonline.cz
 • Křížková, A., Hašková, H., Pospíšilová, K. 2018. Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě. Gender a výzkum / Gender and Research 19(2), 102-134. http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2018.19.2.428
 • Formánková, L., Lopatková, M. 2018. Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce. Gender a výzkum / Gender and Research 19(2), 135-162.  http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2018.19.2.429
 • Křížková, A., Romero, M. 2018. Intersectionality as a Useful Tool for Capturing Social Inequalities: An Interview with Professor Mary Romero by Alena Křížková. Gender a výzkum / Gender and Research. 19(2), 182-188. http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2018.19.2.431
 • Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender. 2018. „Women's Entrepreneurial Realities in the Czech Republic and the United States: Gender Gaps, Racial/Ethnic Disadvantages, and Emancipatory Potential.“ Pp. 18-193 in Yousafzai, S., Lindgreen, A., Saeed, S., Henry, C. and A. Fayolle (eds.). Women's Entrepreneurship: Going beyond the Gender-Neutral Approach. New York: Routledge.
 • Pospíšilová, Marie. 2018. „Cultural repertoires of the division of labour market and family responsibilities between Slovak entrepreneurial couples and their gendered nature.“ Pp. 76-97 in Hytti, U., Blackburn, R. and S. Tegtmeier (eds.). The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 • Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2017. "Precarious work and care responsibilities in the economic crisis." European Journal of Industrial Relations.  http://dx.doi.org/10.1177/0959680116672279
 • Jurik, Nancy, Křížková, Alena, Pospíšilová, Marie. 2016. "Czech copreneur orientations to business and family responsibilities: A mixed embeddedness perspective." International Journal of Gender and Entrepreneurship 8 ( 3): 307-326, http://dx.doi.org/10.1108/IJGE-09-2015-0032.
 •  Hašková, Hana, Saxonberg, S. 2016. "The Revenge of History – The Institutional Roots of Post-Communist Family Policy in the Czech Republic, Hungary and Poland." Social Policy & Administration 50 (5): 559-579, http://dx.doi.org/10.1111/spol.12129/
 • Hašková, Hana, Uhde, Zuzana. 2016. "Czech Women’s NGOs: Women’s Voices and Claims in the Public Sphere." Pp. 126-143 in Jusová, I.; Šiklová, J. (eds.). Czech feminisms. Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington: Indiana University Press.
 • Hašková, Hana. 2016. "Od výzkumu žen na trhu práce k feministické analýze genderovanosti organizací." Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 103-106. Více na: www.genderonline.cz
 • Formánková, Lenka, Alena Křížková. 2015. „Love Will Keep Us Apart? Understanding Living Apart Together Partnerships in the Post-state-socialist Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 993-1022, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.6.226
 • Křížková, A. 2015. „Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (2): 102-103. Více na: www.genderonline.cz
 • Prezentace na European Sociological Association (ESA) konferenci 22. – 25. 8. 2015: Intersekcionální perspektiva v analýze dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství)

Zkoumáme dopady ekonomické krize na vztahy na trhu práce v ČR. Využíváme intersekcionální perspektivu v kvantitativní analýze strukturálních nerovností a zkoumáme měnící se strukturu trhu práce mezi lety 2008 – 2012 v propojení genderu, třídy (vzdělání), věku a rodičovství s využitím statistických indikátorů. Navíc zachycujeme riziko ztráty zaměstnání v první fázi krize (2008 – 2010) s využitím event-history analýzy. Prezentace je příkladem kvantitativní intersekcionální analýzy, která představuje první fázi tohoto výzkumného projektu. Na základě podobných analýz chceme najít linie nerovností a jejich propojení pro kvalitativní výzkum žité reality a strategií vyrovnávání se s dopady krize v rámci populace v ČR, který bude následovat.

 

 

 
Galerie: