Výstupy

  • Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender. 2018. „Women's Entrepreneurial Realities in the Czech Republic and the United States: Gender Gaps, Racial/Ethnic Disadvantages, and Emancipatory Potential.“ Pp. xx in Yousafzai, S., Lindgreen, A., Saeed, S., Henry, C. and A. Fayolle (eds.). Women's Entrepreneurship: Going beyond the Gender-Neutral Approach. New York: Routledge.
  • Pospíšilová, Marie. 2018. „Cultural repertoires of the division of labour market and family responsibilities between Slovak entrepreneurial couples and their gendered nature.“ Pp. 76-97 in Hytti, U., Blackburn, R. and S. Tegtmeier (eds.). The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
  • Hašková, Hana, Dudová, Radka. 2017. "Precarious work and care responsibilities in the economic crisis." European Journal of Industrial Relations.  http://dx.doi.org/10.1177/0959680116672279
  • Jurik, Nancy, Křížková, Alena, Pospíšilová, Marie. 2016. "Czech copreneur orientations to business and family responsibilities: A mixed embeddedness perspective." International Journal of Gender and Entrepreneurship 8 ( 3): 307-326, http://dx.doi.org/10.1108/IJGE-09-2015-0032.
  •  Hašková, Hana, Saxonberg, S. 2016. "The Revenge of History – The Institutional Roots of Post-Communist Family Policy in the Czech Republic, Hungary and Poland." Social Policy & Administration 50 (5): 559-579, http://dx.doi.org/10.1111/spol.12129/
  • Hašková, Hana, Uhde, Zuzana. 2016. "Czech Women’s NGOs: Women’s Voices and Claims in the Public Sphere." Pp. 126-143 in Jusová, I.; Šiklová, J. (eds.). Czech feminisms. Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington: Indiana University Press.
  • Hašková, Hana. 2016. "Od výzkumu žen na trhu práce k feministické analýze genderovanosti organizací." Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 103-106. Více na: www.genderonline.cz
  • Formánková, Lenka, Alena Křížková. 2015. „Love Will Keep Us Apart? Understanding Living Apart Together Partnerships in the Post-state-socialist Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (6): 993-1022, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.6.226
  • Křížková, A. 2015. „Konference Mezinárodní asociace pro feministickou ekonomii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (2): 102-103. Více na: www.genderonline.cz
  • Prezentace na European Sociological Association (ESA) konferenci 22. – 25. 8. 2015: Intersekcionální perspektiva v analýze dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství)

Zkoumáme dopady ekonomické krize na vztahy na trhu práce v ČR. Využíváme intersekcionální perspektivu v kvantitativní analýze strukturálních nerovností a zkoumáme měnící se strukturu trhu práce mezi lety 2008 – 2012 v propojení genderu, třídy (vzdělání), věku a rodičovství s využitím statistických indikátorů. Navíc zachycujeme riziko ztráty zaměstnání v první fázi krize (2008 – 2010) s využitím event-history analýzy. Prezentace je příkladem kvantitativní intersekcionální analýzy, která představuje první fázi tohoto výzkumného projektu. Na základě podobných analýz chceme najít linie nerovností a jejich propojení pro kvalitativní výzkum žité reality a strategií vyrovnávání se s dopady krize v rámci populace v ČR, který bude následovat.

 

 

 
Galerie: