O projektu

Projekt odpoví na otázku, které skupiny populace definované prolínáním sociálních charakteristik byly nejvíce negativně ovlivněny dopady současné ekonomické krize a jaké jsou zkušenosti, prožívání a strategie vyrovnávání se těchto skupin s měnícími se podmínkami v tomto procesu? Budeme pracovat se vzájemnou interakcí především těchto charakteristik: věk, vzdělání, třída, ekonomické postavení, gender, etnicita, národnost, rodinná situace (rodinný stav, počet dětí, typ domácnosti), fáze životního cyklu. Projekt aplikuje smíšený metodologický přístup: a) sekundární analýza reprezentativních sociologických a statistických dat zaměřená na skupiny nejvíce postižené dopady krize, b) kvalitativní výzkum zaměřený na prolínání znevýhodňujících charakteristik.

Témata: gender, sociální nerovnosti, ekonomická krize, zaměstnanost

Zadavatel: GA ČR 

registrační č. projektu: 15-13766S

trvání projektu: 2015 - 2017