Vyšel článek v časopise Gender a výzkum / Gender and Research

Křížková, A., Hašková, H., Pospíšilová, K. Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, 19(2), 102-134. Dostupné z: doi: 10.13060/25706578.2018.19.2.428

Abstrakt:

Teprve v interakci s institucionálním a sociokulturním prostředím a mocenskými vztahy vzniká jinakost lidí a jejich zdravotní znevýhodnění v podobě bariér jejich uplatnění v placené práci. Analýzou spolupůsobení tří systémů nerovností (genderu, vzdělání/kvalifikace a zdravotního z(ne)výhodnění) na přístup do zaměstnání, pracovní podmínky, mzdy a možnosti smysluplné účasti na trhu práce jsme ukázaly, jak se každý z těchto atributů stává zdrojem z(ne)výhodnění pouze v konkrétním kontextu a na průsečíku konkrétních dimenzí nerovností. Nejsou tedy z(ne)výhodňující samy o sobě a v jiných kontextech mohou charakter z(ne)výhodnění ztrácet. Demonstrovaly jsme mechanismy spolupůsobení genderu, vzdělání a zdravotního stavu jak v podobě uzavíráni do pasti prekérních prací, tak i zvýhodňováni a znevýhodňování zároveň. Reflexe těchto procesů umožňuje i redefinování základních konceptů feministické analýzy trhu práce, jako je statistická diskriminace nebo skleněný výtah.

Sdílet