Vyšel článek v časopise Gender a výzkum / Gender and Research

Formánková, L., Lopatková, M. Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, 19(2), 135-162.  Dostupné z: doi: 10.13060/25706578.2018.19.2.429

Na základě biograficko-narativních rozhovorů s využitím intersekcionálního přístupu analyzujeme subjektivní reflexe mladých vietnamských migrantů a migrantek druhé a 1,5 generace k otázce jejich integrace na český trh práce. Článek přináší analýzy etnicity a pohlaví jako sociálně konstruovaných identit v kontextu trhu práce, školy a rodiny. Mladí migranti a migrantky musí čelit specifickým životním překážkám, které jim klade jejich etnický původ. Nejen při začleňování do majoritní společnosti, ale také při střetu s očekáváními původní etnické skupiny. Jejich výpovědi, v nichž se vymezují vůči vietnamské menšině, ukazují na to, jak genderované etnické kategorie (vietnamský muž / vietnamská žena) v kombinaci s rasovým původem (asijský muž původem z Vietnamu, asijská žena původem z Vietnamu) představují klíčové zdroje diskriminace, neboť integrace do české společnosti inherentně zahrnuje kritické vymezení se vůči původní etnicitě nebo její plné odmítnutí.

Sdílet